Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Զույգ/կենտ թիվ

Բարդություն հեշտ

1
2. Զույգ թվերի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
3. Զույգ/կենտ թվերի սահմանումը

Բարդություն հեշտ

2
4. Խնդիր երկու խանութների մասին

Բարդություն հեշտ

2
5. Տեսական պնդումներ

Բարդություն հեշտ

2
6. Կենտ թվերի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
7. Երկու ավտոբուս

Բարդություն միջին

4
8. Երկու գործողություն

Բարդություն միջին

3
9. Անհայտ թիվը

Բարդություն միջին

3
10. Երեխաների թիվը

Բարդություն միջին

3
11. Բաժանման արդյունքը

Բարդություն միջին

4
12. Զույգ և կենտ թվեր: Կլոր հարյուրյակի հաջորդ ու նախորդ թվեր

Բարդություն բարդ

6
13. Երկու պատուհանների թվերը

Բարդություն բարդ

6
14. Խնդիր գնացքի մասին

Բարդություն բարդ

5
15. Գրքի էջերի թիվը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար