456-ը բաժանիր \(2\)-ի: Ինչպիսի՞ թիվ ստացար:
 
Ստացված թիվը`