127, 270, 347, 664, 471, 591, 400
 
Տրված թվերից առանձնացրու (վանդակներում թվերը լրացրու ըստ տրված հերթականության, դրանք միմյանցից անջատիր ստորակետով, ապա բացատով)
 
ա) զույգ թվերը` 

 բ) կենտ թվերը`

 Առանձնացրու կլոր հարյուրյակն ու գրիր այդ թվի նախորդ և հաջորդ թվերը:

 Կլոր հարյուրյակը

 Նախորդ թիվը՝

 Հաջորդ թիվը՝