Պատուհաններում տեղադրիր ճիշտ թվերը:
 
\(394\) \(+\)  \(=\) 473
 
Տեղադրած թիվը  թիվ է:
 
\(761\) \(+\)  \(=\) 771
 
Տեղադրած թիվը  թիվ է: