Գրքի առաջին գլուխը բաղկացած է 58 էջից, երկրորդը՝ 63 էջից, իսկ վերջաբանը՝ \(8\) էջից:
 
Ընդամենը քանի՞ էջից է բաղկացած գիրքը:
 
Պատասխան՝  էջ:
 
Առաջին գլխի էջերի թիվը  է:
 
Երկրորդ գլխի էջերի թիվը  է:
 
Գրքի էջերի թիվը  է: