Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

13Մ.
1. Զույգ թվերի ընտրություն 2Մ.
2. Տեսական պնդումներ 2Մ.
3. Կենտ թվերի ընտրություն 2Մ.
4. Անհայտ թիվը 3Մ.
5. Երեխաների թիվը 3Մ.
6. Զույգ/կենտ թիվ 1Մ.