Լրացրու զույգ և կենտ թվերի վերաբերյալ հետևյալ սահմանման:
 
«Կենտ կոչվում են այն թվերը, որոնք  -ի»: