Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Զույգ և կենտ թվեր Զույգ և կենտ թվեր

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Զույգ/կենտ թիվ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ տարբերակը
2. Զույգ թվերի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել զույգ թվերը
3. Զույգ/կենտ թվերի սահմանումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ճիշտ ձևակերպել սահմանումը
4. Խնդիր երկու խանութների մասին 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է լուծել խնդիրը
5. Տեսական պնդումներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումները
6. Կենտ թվերի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել կենտ թվերը
7. Երկու ավտոբուս 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Խնդիր գումարի զույգ կամ կենտ լինելու վերաբերյալ
8. Երկու գործողություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել գործողությունների նշանները և պարզել, թե ի՞նչ թիվ է արդյունքը
9. Անհայտ թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է տեղադրել պատուհանի թիվը և պարզել, ինչպիսին է այն
10. Երեխաների թիվը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է լուծել խնդիրը
11. Բաժանման արդյունքը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Պետք է պարզել, թե ինչպիսի՞ թիվ է քանորդը
12. Զույգ և կենտ թվեր: Կլոր հարյուրյակի հաջորդ ու նախորդ թվեր 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է զույգ և կենտ թվերը տեղադրել համապատասխան վանդակներում, ապա գտնել կլոր hարյուրյակն ու գրել այդ թվի հարևան թվերը
13. Երկու պատուհանների թվերը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է տեղադրել երկու պատուհանների թվերը և պարզել, ինչպիսին են դրանք
14. Խնդիր գնացքի մասին 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է լուծել խնդիրը
15. Գրքի էջերի թիվը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է լուծել խնդիրը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Զույգ և կենտ թվեր» թեմայից 00:15:00 միջին 13Մ. Առաջադրանքներ զույգ և կենտ թվերի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Զույգ և կենտ թվեր» թեմայից 00:20:00 միջին 19Մ. Առաջադրանքներ զույգ և կենտ թվերի վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Զույգ և կենտ թվեր» թեմայից 00:30:00 միջին 24Մ. Առաջադրանքներ զույգ և կենտ թվերի վերաբերյալ