Երեխաները երկու ավտոբուսներով գնում են քաղաքից դուրս:
 
Մի ավտոբուսում նստած է 10 երեխա, իսկ մյուսում՝ 30:
 
ik.JPG
 
Կարելի է արդյո՞ք երեխաներին երկու ավտոբուսներում տեղավորել այնպես, որ յուրաքանչյուր ավտոբուսում լինի միևնույն թվով երեխա:
 
Պատասխան՝