Պատուհաններում տեղադրիր բազմապատկման «\(*\)» կամ բաժանման «\(:\)» նշանները: Պարզիր, թե ի՞նչ թվեր են ստացվում:
  
56  \(2\) \(=\) 112, սա  թիվ է:
 
59  \(5\) \(=\) 295, սա  թիվ է: