Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Թվի գրառման թվանշանների քանակը

Բարդություն հեշտ

1
2. Միանիշ/երկնիշ թվեր

Բարդություն հեշտ

2
3. Միանիշ, երկնիշ, եռանիշ և քառանիշ թվեր

Բարդություն հեշտ

1
4. Թվի անվանումը

Բարդություն հեշտ

2
5. Թվի գրառման թվանշանները

Բարդություն հեշտ

1
6. Թվի տեսակը, կրկնվող թվանշաններ

Բարդություն հեշտ

1
7. Թվի տեսակը

Բարդություն հեշտ

1
8. Թվի գրառումը թվանշաններով

Բարդություն հեշտ

2
9. Պնդում թվի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

3
10. Ամենամեծ/ամենափոքր թվեր

Բարդություն միջին

3
11. Թվանշանների թիվը

Բարդություն միջին

3
12. Թվի տեսակը, կրկնվող թվանշաններ, զրոներ

Բարդություն միջին

4
13. Պահանջվող երկնիշ թվերը

Բարդություն բարդ

6
14. Պահանջվող երկնիշ թվերը և դրանց քանակը

Բարդություն բարդ

6
15. Եռանիշ թվերի քանակը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Վարժանք «Թվերի անվանումները»

Բարդություն հեշտ

10

Նյութեր ուսուցչի համար