Պարզիր, թե ինչպիսին է \(895\) թիվը:
 
Պատասխան՝ \(895\)-ը  թիվ է: