Պարզիր, թե ինչպիսին է \(4444\) թիվը:
  
Պատուհանում տեղադրիր միանիշ, երկնիշ, եռանիշ, քառանիշ բառերից մեկը (օրինակ՝ \(94\) թիվը երկնիշ թիվ է):
 
Պատասխան՝ \(4444\) թիվը  թիվ է: