Տրված է \(874201\) թիվը:
 
Որոշիր, թե քանի՞ թվանշանների միջոցով է գրվում այս թիվը:
 
Պատասխան՝