Գտիր \(10\) թվի անվանումը (բառերով):
 
Պատասխան՝ : Այս թիվը  թիվ է: (միանի՞շ, թե՞ երկնիշ թիվ է)