Թվերը լինում են միանիշ, երկնիշ, եռանիշ, քառանիշ և այլն:
 
Պարզիր, թե ինչպիսին է \(9\) թիվը:
 
Պատասխան՝ \(9\) թիվը  թիվ է: