Թվանշաններով գրիր հարյուր քառասուներեք թիվը:
 
Պատասխան՝