Անհայտ եռանիշ թվի թվանշաններ կարող են լինել միայն 5-ը կամ 0-ն:
 
Որոշիր, թե քանի՞ այդպիսի թիվ կա:
 
Ընտրիր ճիշտ թիվը: