Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Թվի գրառման թվանշանների քանակը 1Մ.
2. Միանիշ, երկնիշ, եռանիշ և քառանիշ թվեր 1Մ.
3. Եռանիշ թվի անվանումը 2Մ.
4. Թվի գրառումը թվանշաններով 2Մ.
5. Թվի տեսակը, կրկնվող թվանշաններ 1Մ.
6. Ամենամեծ/ամենափոքր թվեր 3Մ.