Կան ընդամենը երկու երկնիշ թիվ, որոնց գրառման մեջ չկան 4-ից և 0-ից բացի ուրիշ թվանշաններ: Գրիր այդ թվերը:
  
Թվերը գրիր աճման կարգով, առանց բացատների, բաժանելով դրանք ստորակետենրով, օրինակ՝ (52,69):
 
Պատասխան՝