Գրիր բոլոր երկնիշ թվերը, որոնց գրառման մեջ չկան 3-ից և 7-ից բացի ուրիշ թվանշաններ:
 
Թվերը գրիր աճման կարգով՝ առանց բացատների: Թվերն իրարից բաժանիր ստորակետներով (օրինակ` 21,54,69)
  
Պատասխան՝