Որոշիր, թե ինչպիսին է \(900\) թիվը:
  
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: