Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Թվերի անվանումները Թվի գրառումը, օրինակներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Թվի գրառման թվանշանների քանակը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել թվի գրառման թվանշանների քանակը
2. Միանիշ/երկնիշ թվեր 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել միանիշ/երկնիշ թվերը
3. Միանիշ, երկնիշ, եռանիշ և քառանիշ թվեր 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել թվի տեսակը
4. Թվի անվանումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գրել թվի անվանումը
5. Թվի գրառման թվանշանները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել թվի գրառման թվանշանների քանակը, մեծ թվեր
6. Թվի տեսակը, կրկնվող թվանշաններ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել թվի տեսակը
7. Թվի տեսակը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թե ինչպիսի՞ն է տրված թիվը
8. Թվի գրառումը թվանշաններով 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Թիվը պետք է գրել թվանշաններով
9. Պնդում թվի վերաբերյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է պարզել, ճիշտ է՞, թե՞ սխալ պնդումը
10. Ամենամեծ/ամենափոքր թվեր 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գրել ամենամեծ/ամենափոքր թվերը
11. Թվանշանների թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել օգտագործված թվանշանների թիվը
12. Թվի տեսակը, կրկնվող թվանշաններ, զրոներ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է պարզել թվի տեսակը
13. Պահանջվող երկնիշ թվերը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է դուրս գրել պայմանին բավարարող բոլոր երկնիշ թվերը
14. Պահանջվող երկնիշ թվերը և դրանց քանակը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է դուրս գրել պայմանին բավարարող բոլոր երկնիշ թվերը և հաշվել դրանց քանակը
15. Երկնիշ թվերի քանակը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է դուրս գրել պայմանին բավարարող բոլոր եռանիշ թվերը և հաշվել դրանց քանակը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Թվերի անվանումները» 00:10:00 հեշտ 10Մ. Առաջադրանքներ թվերի և նրանց անվանումների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Թվերի անվանումները» թեմայից 00:15:00 միջին 21Մ. Առաջադրանքներ թվերի և նրանց անվանումների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Թվերի անվանումները» թեմայից 00:45:00 միջին 18Մ. Առաջադրանքներ թվերի և նրանց անվանումների վերաբերյալ