Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գիտելիքի ստուգում

Բարդություն հեշտ

1
2. Բաժանման կատարում

Բարդություն հեշտ

1
3. Ճիշտ/սխալ բաժանում

Բարդություն հեշտ

1
4. Անհայտ թիվը

Բարդություն միջին

3
5. Ստուգող գործողություն

Բարդություն միջին

4
6. Գործողության ընտրություն

Բարդություն միջին

4
7. Քանորդների համեմատում

Բարդություն միջին

4
8. Անհայտ բաժանարարը

Բարդություն բարդ

5
9. Խնդիր կաթի և կարագի մասին

Բարդություն բարդ

5
10. Երկու արտահայտություն

Բարդություն բարդ

5
11. Խնդիր թելերի մասին

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար