Համեմատիր արտահայտությունները՝ տեղադրելով \(>\) և \(<\) նշաններից մեկը:
 
44:11i80:10