Տրված է 78:13=6 հավասարությունը:
 
Ի՞նչ եղանակով կարելի է կատարել երկնիշ թվի բաժանումը երկնիշ թվի վրա.