Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Սիրած միրգը

Բարդություն հեշտ

1
2. Դպրոցի աշակերտների թիվը

Բարդություն հեշտ

1
3. Գնահատականները մաթեմատիկայից

Բարդություն հեշտ

1
4. Սիրած ծաղիկը

Բարդություն հեշտ

1
5. Գնացուցակ

Բարդություն հեշտ

1
6. Աղջիկների և տղաների թիվը

Բարդություն միջին

4
7. Դիագրամին համապատասխանող աղյուսակը

Բարդություն միջին

4
8. Սիրած առարկան

Բարդություն միջին

3
9. Աշակերտների ընտրություն

Բարդություն միջին

4
10. Մարզաձևերի աղյուսակ

Բարդություն միջին

3
11. Սիրած հյութը

Բարդություն միջին

3
12. Սյունակաձև դիագրամ

Բարդություն բարդ

6
13. Փողի քանակը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար