Աշակերտներին հարցրին, թե ո՞րն է նրանց սիրած ծաղիկը:
 
Արդյունքները ներկայացված են տրված աղյուսակի տեսքով:
 
Սիրած ծաղիկը
Աշակերտների թիվը
Մանուշակ
\(10\)
Կակաչ
\(29\)
Վարդ
\(58\)
Մեխակ
\(33\)
 
Ո՞ր ծաղիկն են սիրում ամենաքիչ թվով աշակերտները:
 
Պատասխան՝ ամենաքիչ թվով աշակերտները սիրում են :