Հետևյալ դիագրամում բերված են երեխաների գնահատականները մաթեմատիկայից:
 
գծծծ.png
 
Գտիր, թե ի՞նչ գնահատական է ստացել Ավագյանը:
 
Պատասխան՝