Նայիր տրված աղյուսակին:
 
Դպրոցի աշակերտների թիվը
 
  
Աշակերտները
  
Աշակերտների թիվը
աղջիկներ
 
250
 
տղաներ
 
450
 
 
Քանի՞ աշակերտ է սովորում դպրոցում:
 
Պատասխան՝