Աշակերտներին հարցրին, թե ո՞րն է նրանց սիրած միրգը և արդյունքները ներկայացրին հետևյալ աղյուսակի տեսքով:
 
Սիրած միրգը
Աշակերտների թիվը
խնձոր
\(9\)
խաղող
\(23\)
ծիրան
\(59\)
դեղձ
\(42\)
 
Խաղող սիրում է  աշակերտ: