Տրված աղյուսակում ներկայացված է գրենական պիտույքների խանութի գնացուցակը:
 
Ապրանքատեսակը
Գինը
ռետին
\(15\)
մատիտ
\(40\)
գրիչ
\(60\)
տետր
\(120\)
օրագիր
\(300\)
 
Արմենը պետք է գնի 4 ռետին և 7 գրիչ:
 
Որոշիր, թե որքա՞ն փող է պետք Արմենին գնումները կատարելու համար:
 
Պատասխան՝  դրամ: