Դասարանում սովորում է 31 աշակերտ, որոնցից 10-ը աղջիկներ են:
 
Լրացրու տրված աղյուսակը:
 
  
Աշակերտները
  
Աշակերտների թիվը
աղջիկներ
 
 
տղաներ