Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Եռանիշ թվի բաժանումը միանիշ թվի

Բարդություն հեշտ

2
2. Բաժանման բերվող գործողություններ

Բարդություն հեշտ

2
3. Բաժանում անկյունային եղանակով

Բարդություն հեշտ

2
4. Անկյունային եղանակով բաժանում

Բարդություն հեշտ

2
5. Եռանիշ և միանիշ թվերի քանորդի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
6. Խնդիր տոպրակների մասին

Բարդություն միջին

3
7. Ամենամեծ թիվը

Բարդություն միջին

3
8. Բաժանման քայլերը

Բարդություն միջին

4
9. Խնդիր զգեստnերի մասին

Բարդություն միջին

3
10. Բազմանիշ թվի բաժանումը միանիշ թվի

Բարդություն բարդ

5
11. Մեծ թիվ

Բարդություն բարդ

4
12. Ամենամեծ պահանջվող թիվը

Բարդություն բարդ

6
13. Հնգանիշ և միանիշ թվերի քանորդ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար