Եռանիշ թվի բաժանումը միանիշ թվի վրա
Բազմանիշ թիվը անկյունային եղանակով բաժանենք միանիշ թվի վրա: 
 
բաժ.png
 
Բաժանման քայլերը հասկանանք օրինակի վրա: 
Օրինակ
\(685\) եռանիշ թիվը բաժանենք \(5\) միանիշ թվի վրա:
 
_685|5¯5¯|137_1815¯_3535¯0
 
Հասկանանք կատարված քայլերը:
 
1. Ձախից սկսած \(685\)-ի հարյուրավորի՝ \(6\)-ի մեջ տեղավորվում է \(1\) հատ \(5\):
 
\(1\)-ը քանորդի հարյուրավորների թվանշանն է:
  
2 \(1\)-ը բազմապատկում ենք \(5\)-ով և արդյունքը՝ \(5\)-ը, ձախից գրում \(685\)-ի տակ:
  
3. \(6\)-ից հանում ենք \(5\) և ստացված արդյունքին` \(1\)-ին, աջից կցագրում ենք \(685\) թվի տասնավորը՝ \(8\)-ը: Ստանում ենք \(18\):
 
4. Ստացված \(18\) երկնիշ թվի մեջ տեղավորվում է \(3\) հատ \(5\):
 
\(3\)-ը քանորդի տասնավորների թվանշանն է:
 
5. \(3\)-ը բազմապատկում ենք \(5\)-ով և արդյունքը՝ \(15\)-ը, ձախից գրում \(18\)-ի տակ:
 
6. \(18\)-ից հանում ենք \(15\) և ստացված արդյունքին` \(3\)-ին, աջից կցագրում ենք \(685\) թվի միավորը՝ \(5\)-ը: Ստանում ենք \(35\):
 
7. \(35\)-ը բաժանելով \(5\)-ի ստանում ենք քանորդի վերջին թվանշանը՝ \(7\)-ը:
 
Պատասխան՝ 685:5=137
Ուշադրություն
Քայլերը պետք է աստիճանաբար կատարել այնքան անգամ, մինչև հերթական հանման արդյունքում ստացվի \(0\):
Նման ձևով միանիշ թվի ենք բաժանում քառանիշ և հնգանիշ թվերը:
Աղբյուրները
Ս. Մկրտչյան, Ս. Իսկանդարյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան, Զանգակ, 2014: