485:5 բաժանումը կատարիր անկյունագծային եղանակով:
 
Պատուհաններում տեղադրիր ճիշտ թվերը:
 
_485|5¯45¯|i_ii¯0