Անկյունագծային եղանակով կատարիր 18117:9 բաժանումը:
 
Պատուհաններում տեղադրիր ճիշտ թվերը:
 
_18117|9¯18¯|i_10¯_119¯_2i2i¯0