Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

17Մ.
1. Եռանիշ թվի բաժանումը միանիշ թվի 2Մ.
2. Բաժանման բերվող գործողություններ 2Մ.
3. Եռանիշ և միանիշ թվերի քանորդի ընտրություն 2Մ.
4. Խնդիր տոպրակների մասին 3Մ.
5. Խնդիր զգեստnերի մասին 3Մ.
6. Բազմանիշ թվի բաժանումը միանիշ թվի 5Մ.