Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Երկու կլոր տասնյակ

Բարդություն հեշտ

1
2. Երկու կլոր տասնյակների արտադրյալ

Բարդություն հեշտ

1
3. Արտադրյալի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
4. Արտադրյալի նիշերը

Բարդություն հեշտ

1
5. Կլոր տասնյակ և կլոր հարյուրյակ

Բարդություն միջին

3
6. Աղյուսակի լրացում

Բարդություն միջին

4
7. Երկու գործողություն կլոր տասնյակների հետ

Բարդություն միջին

4
8. Հավասարում

Բարդություն միջին

4
9. Երկու արտադրյալների համեմատում

Բարդություն միջին

3
10. Տեքստային խնդիր կինոթատրոնի մասին

Բարդություն բարդ

5
11. Արտահայտությունների համեմատում, եռանիշ թիվ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար