Համեմատիր:
 
Տեղադրիր  \(<, >\) և  \(=\) նշաններից մեկը:
  
600  (11+9)30