Կատարիր գործողությունները:
 
50(8+12)
 
Առաջին գործողության պատասխանը՝ 
 
Երկրորդ գործողության պատասխանը՝