Համեմատիր երկու արտահայտությունները:
 
5 ·200  20 ·30