Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Քառակուսի սանտիմետրեր

Բարդություն հեշտ

1
2. Մակերեսի միավորների ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
3. Մակերեսի չափման միավորները

Բարդություն հեշտ

3
4. Քառակուսի միլիմետր

Բարդություն հեշտ

2
5. Մակերեսի միավորների փոփոխում

Բարդություն հեշտ

2
6. Տեսական պնդումներ մակերեսի միավորների մասին

Բարդություն հեշտ

2
7. Քառակուսի դեցիմետրեր

Բարդություն հեշտ

1
8. Հաշվիր ուղղանկյան մակերեսը

Բարդություն միջին

4
9. Մակերեսի չափման տարբեր միավորներ

Բարդություն միջին

3
10. Արտահայտությունների համեմատում

Բարդություն միջին

4
11. Հաշվիր քառակուսու մակերեսը

Բարդություն միջին

4
12. Գումարման կատարում

Բարդություն միջին

4
13. Մակերեսի միջոցով քառակուսու կողմի հաշվում

Բարդություն միջին

3.6
14. Գտիր ուղղանկյան լայնությունը

Բարդություն միջին

4
15. Մակերեսի միավորների հանում

Բարդություն միջին

4
16. 10-ի պատիկ միավորներ

Բարդություն միջին

4
17. Հաշվիր ուղղանկյան չներկված մասի մակերեսը

Բարդություն բարդ

6
18. Գտիր հայրիկի մաքրած տարծքի մակերեսը

Բարդություն բարդ

6
19. Համեմատիր ծաղկաթմբերի մակերեսները

Բարդություն բարդ

6
20. Մակերեսի միավորները աճման կարգով

Բարդություն բարդ

6
21. Ստվարաթղթի մակերեսը

Բարդություն բարդ

5
22. Ուղղանկյան և քառակուսու մակերեսները

Բարդություն բարդ

6
23. Երկրորդ քառակուսու մակերեսը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար