Կիրառելով \(>\), \(<\) կամ \(=\) նշանները՝ համեմատիր:
 
89 սմ²  8 դմ²