Մեծությունները դասավորիր աճման կարգով (բոլոր մեծություններն արտահայտիր սմ²-ով):
 
400 սմ², 3 մ², 1000 սմ², 82 դմ², 160 սմ², 90 սմ²
 
Պատասխան՝ սմ², սմ², սմ², սմ², սմ², սմ²