Այգում կա երկու ծաղկաթումբ: Մի ծաղկաթումբը ուղղանկյունաձև է, որի կողմերի երկարություններն են 23 մ և 17 մ, իսկ մյուս ծաղկաթումբը քառակուսի է, որի կողմի երկարությունը 3 մ է:
 
Հաշվիր, ո՞ր ծաղկաթմբի մակերեսն է ավելի մեծ և որքանո՞վ:
 
Պատասխան՝ ուղղանկյունաձև ծաղկաթմբի մակերեսը  է քառակուսի ծաղկաթմբի մակերեսից  մ²-ով: