куб.jpg
 
10 դմ կողմով խորանարդը պատրաստված է ստվարաթղթից:
 
Որոշիր օգտագործված ստվարաթղթի մակերեսը:
 
Պատասխան՝ օգտագործվել է դմ² ստվարաթուղթ: