Ուղղանկյան մի կողմը 53 սմ 28 մմ է, իսկ մյուսը՝ 419 մմ:
 
Քառակուսու կողմը 558 մմ է:
 
Ո՞ր պատկերի մակերեսն է ավելի մեծ:
 
Պատասխան՝  մակերեսն ավելի մեծ է: