Գիտենք, որ \(1\) սմ² \(= 100\) մմ² և \(1\) մ² \(= 100\) դմ²:
 
Ընտրիր ճիշտ թվերը:
 
1. \(10\) սմ² \(=\)  մմ²
 
2. \(100\) մ² \(=\)  դմ²