Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Համընկնող թվանշաններով եռանիշ թվեր

Բարդություն հեշտ

1
2. Քառանիշ և միանիշ թվերի գումարում սյունակով

Բարդություն հեշտ

1
3. Եռանիշ թվերի հանում սյունակով

Բարդություն հեշտ

1
4. Եռանիշ և երկնիշ թվերի գումարում սյունակով

Բարդություն հեշտ

1
5. Եռանիշ թվերի գումարում

Բարդություն հեշտ

1
6. Եռանիշ և երկնիշ թվերի տարբերություն

Բարդություն հեշտ

1
7. Քառանիշ և երկնիշ թվեր

Բարդություն միջին

4
8. Եռանիշ թվերի գումարման միջանկյալ քայլերը

Բարդություն միջին

4
9. Եռանիշ թվերի գումարում սյունակով

Բարդություն միջին

4
10. Երկու քառանիշ թվերի գումարում սյունակով

Բարդություն միջին

4
11. Երկու եռանիշ թվերի հանման քայլերը

Բարդություն միջին

4
12. Երկու քառանիշ թվերի տարբերությունը սյունակով

Բարդություն միջին

4
13. Երկու քառանիշ թվերի տարբերություն

Բարդություն միջին

4
14. Հնգանիշ և քառանիշ թվերի գումար

Բարդություն բարդ

4
15. Հնգանիշ և քառանիշ թվերի տարբերություն

Բարդություն բարդ

4
16. Հնգանիշ թվերի տարբերություն

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար